PočetnaAktuelno

Grebenasti prekidači - T serija grebenastih prekidača i P serija rastavljača

06-09-2015

U Eaton Moellerovom katalogu možete naći grebenaste prekidače za sve uobičajene aplikacije, odnosno šeme - ON-OFF, 1-0-2, grebenaste prekidače za zvezda-trougao startovanje motora, višestepene prekidače, voltmetarske i ampermetaske preklopke, kao i za sve standardne nazivne struje do 315A. U ponudi su prekidači do šestpolova kao i neke specijalne izvedbe. Modularan dizajn omogućuje pravljenje skoro neograničenog broja kombinacija u smislu, nazivne struje, broja bolova, šeme (aplikacije) za koju grebenasti prekidač namenjen, izbora prednje pločice sa unapred definisanim standardnim natpisima, mogućnosti dodavanja pomoćnih kontakata, boja i oblika ručki, mogućnosti zaključavanja... Tipične aplikacije za grebenaste prekidače T i P serija su:

  • Glavni prekidač po standardu za radne mašine (crveno-žuta ručka)
  • On-Off prekidači - rastavljači
  • Changeover prekidači - tipična aplikacija prebacivanje izvora napajanja (1-0-2)
  • Razne izvedbe komandnih prekidača
  • Prekifdači za višebrzinske motore
  • Prekidači za zvezda - trougao startere
  • Voltmetarske i ampermetarske preklopke
  • Višestepeni prekidači
Postoji i nekoliko varijanti montaže grebenastih prekidača - montaža na vrata, montaža na DIN šinu, montaža na montažnu ploču, montaža u IP65 kućištu. CI-K kućišta se mogu i posebno poručiti te se može kreirati sopstveni dizajn upravljačke kutije, koji odgovara datoj aplikaciji.