Manufacturer

Od 1. jula 2011. g. brend Moeller je postao Eaton. Ime Moeller se sada javlja kao naziv serije proizvoda firme Eaton na bočnoj strani uređaja.


Proizvodni program

 • Niskonaponska sklopna industrijska elektrooprema
 • NN kontaktorska oprema (0,4kV) do 2000A
 • NN zaštitni prekidači do 6300A
 • Frekventni regulatori i soft starteri za motore snage do 1800kW
 • Oprema za industijsku automatizaciju i upravljanje (PLC)
 • Sistemi za upuštanje, regulaciju i zaštitu elektromotora, do 450kW
 • Niskonaponska instalaciona elektrooprema
 • Automatski NN prekidači prekidne moći 6, 10, 15, 20 i 25 kA, od 0.5A do 125A karakteristike B, C, D
 • Strujne zaštitne diferencijalne sklopke (FID), 2-polne i 4-polne
 • UPS uređaji Powerware
 • Programibilni releji, fotoreleji, tajmeri, industrijski releji, prenaponski zaštitni releji
 • Rastavljači sa NV osiguračima u serijskoj i vertikalnoj izvedbi
 • Razvodni ormari i table (čelični i PVC)
 • Kompletna razvodna postrojenja za niski i srednji napon (15kV i 24kV)

Adobe Flash